Thống kê theo ngày XSTV

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
54(3 lần); 35(3 lần); 00(3 lần); 83(3 lần); 87(2 lần); 51(2 lần); 78(2 lần); 44(2 lần); 97(2 lần); 03(2 lần); 29(2 lần); 65(2 lần); 81(2 lần); 40(2 lần); 39(2 lần); 01(2 lần); 28(2 lần); 61(2 lần); 64(2 lần); 92(2 lần); 69(2 lần); 33(2 lần); 74(2 lần); 76(1 lần); 17(1 lần); 09(1 lần); 66(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
08(1 lần); 53(1 lần); 58(1 lần); 25(1 lần); 71(1 lần); 73(1 lần); 46(1 lần); 41(1 lần); 67(1 lần); 59(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác