Thống kê theo ngày XSTV

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
19(4 lần); 18(3 lần); 16(3 lần); 41(3 lần); 62(2 lần); 98(2 lần); 55(2 lần); 91(2 lần); 37(2 lần); 75(2 lần); 53(2 lần); 25(2 lần); 78(2 lần); 00(2 lần); 93(2 lần); 57(1 lần); 79(1 lần); 82(1 lần); 23(1 lần); 96(1 lần); 58(1 lần); 81(1 lần); 70(1 lần); 04(1 lần); 49(1 lần); 40(1 lần); 35(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
94(1 lần); 20(1 lần); 28(1 lần); 29(1 lần); 54(1 lần); 21(1 lần); 06(1 lần); 92(1 lần); 15(1 lần); 31(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác