Thống kê theo ngày XSTV

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Trà Vinh thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
16(3 lần); 05(3 lần); 57(3 lần); 63(2 lần); 28(2 lần); 80(2 lần); 69(2 lần); 29(2 lần); 35(2 lần); 93(2 lần); 13(2 lần); 32(2 lần); 25(2 lần); 60(2 lần); 45(2 lần); 04(2 lần); 87(2 lần); 85(1 lần); 37(1 lần); 79(1 lần); 21(1 lần); 59(1 lần); 58(1 lần); 66(1 lần); 72(1 lần); 77(1 lần); 73(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
00(1 lần); 81(1 lần); 42(1 lần); 76(1 lần); 31(1 lần); 54(1 lần); 95(1 lần); 55(1 lần); 52(1 lần); 89(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác