Thống kê theo ngày XSTG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Tiền Giang chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
71(3 lần); 16(3 lần); 10(2 lần); 41(2 lần); 73(2 lần); 97(2 lần); 65(2 lần); 51(2 lần); 14(2 lần); 79(2 lần); 82(2 lần); 94(2 lần); 87(2 lần); 04(2 lần); 66(2 lần); 35(1 lần); 48(1 lần); 50(1 lần); 05(1 lần); 85(1 lần); 62(1 lần); 18(1 lần); 38(1 lần); 64(1 lần); 84(1 lần); 42(1 lần); 53(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
00(1 lần); 54(1 lần); 15(1 lần); 69(1 lần); 22(1 lần); 67(1 lần); 17(1 lần); 39(1 lần); 81(1 lần); 24(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác