Thống kê theo ngày XSTG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Tiền Giang chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
93(3 lần); 04(3 lần); 59(3 lần); 33(2 lần); 69(2 lần); 44(2 lần); 43(2 lần); 71(2 lần); 96(2 lần); 64(2 lần); 05(2 lần); 80(2 lần); 41(2 lần); 65(2 lần); 55(2 lần); 02(2 lần); 88(2 lần); 66(2 lần); 12(2 lần); 77(2 lần); 17(1 lần); 58(1 lần); 28(1 lần); 68(1 lần); 47(1 lần); 85(1 lần); 40(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
73(1 lần); 37(1 lần); 18(1 lần); 31(1 lần); 92(1 lần); 09(1 lần); 13(1 lần); 23(1 lần); 61(1 lần); 48(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác