Thống kê theo ngày XSTG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Tiền Giang chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
93(3 lần); 23(3 lần); 84(3 lần); 37(3 lần); 32(2 lần); 99(2 lần); 61(2 lần); 22(2 lần); 74(2 lần); 41(2 lần); 33(2 lần); 05(2 lần); 55(2 lần); 12(2 lần); 89(2 lần); 82(2 lần); 76(2 lần); 50(2 lần); 49(2 lần); 79(2 lần); 98(2 lần); 35(1 lần); 36(1 lần); 38(1 lần); 08(1 lần); 83(1 lần); 21(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
31(1 lần); 90(1 lần); 18(1 lần); 48(1 lần); 07(1 lần); 45(1 lần); 80(1 lần); 29(1 lần); 24(1 lần); 47(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác