Thống kê theo ngày XSTN

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
43(4 lần); 76(4 lần); 66(3 lần); 36(2 lần); 37(2 lần); 16(2 lần); 73(2 lần); 35(2 lần); 45(2 lần); 57(2 lần); 06(2 lần); 26(2 lần); 89(2 lần); 39(2 lần); 80(2 lần); 54(2 lần); 67(1 lần); 21(1 lần); 38(1 lần); 49(1 lần); 65(1 lần); 02(1 lần); 28(1 lần); 78(1 lần); 91(1 lần); 56(1 lần); 34(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
51(1 lần); 53(1 lần); 47(1 lần); 63(1 lần); 11(1 lần); 86(1 lần); 30(1 lần); 14(1 lần); 09(1 lần); 98(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác