Thống kê theo ngày XSTN

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
71(3 lần); 86(3 lần); 78(2 lần); 99(2 lần); 45(2 lần); 26(2 lần); 63(2 lần); 53(2 lần); 01(2 lần); 58(2 lần); 38(2 lần); 74(2 lần); 82(2 lần); 32(2 lần); 16(1 lần); 69(1 lần); 95(1 lần); 11(1 lần); 00(1 lần); 02(1 lần); 06(1 lần); 76(1 lần); 43(1 lần); 81(1 lần); 33(1 lần); 23(1 lần); 93(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
24(1 lần); 66(1 lần); 37(1 lần); 14(1 lần); 87(1 lần); 83(1 lần); 08(1 lần); 15(1 lần); 04(1 lần); 92(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác