Thống kê theo ngày XSTN

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Tây Ninh thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
45(4 lần); 61(3 lần); 37(2 lần); 81(2 lần); 84(2 lần); 29(2 lần); 13(2 lần); 91(2 lần); 21(2 lần); 15(2 lần); 01(2 lần); 20(1 lần); 68(1 lần); 04(1 lần); 09(1 lần); 72(1 lần); 10(1 lần); 07(1 lần); 33(1 lần); 63(1 lần); 51(1 lần); 30(1 lần); 97(1 lần); 46(1 lần); 66(1 lần); 90(1 lần); 44(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
56(1 lần); 98(1 lần); 52(1 lần); 88(1 lần); 87(1 lần); 36(1 lần); 16(1 lần); 43(1 lần); 35(1 lần); 59(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác