Thống kê theo ngày XSST

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
37(3 lần); 70(3 lần); 22(3 lần); 35(3 lần); 61(2 lần); 57(2 lần); 26(2 lần); 07(2 lần); 20(2 lần); 08(2 lần); 16(2 lần); 90(2 lần); 03(2 lần); 27(1 lần); 36(1 lần); 32(1 lần); 60(1 lần); 95(1 lần); 10(1 lần); 04(1 lần); 94(1 lần); 67(1 lần); 05(1 lần); 74(1 lần); 72(1 lần); 66(1 lần); 88(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
91(1 lần); 73(1 lần); 13(1 lần); 14(1 lần); 92(1 lần); 93(1 lần); 41(1 lần); 56(1 lần); 86(1 lần); 89(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác