Thống kê theo ngày XSST

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
37(4 lần); 76(3 lần); 34(3 lần); 02(3 lần); 00(2 lần); 24(2 lần); 11(2 lần); 25(2 lần); 01(2 lần); 89(2 lần); 07(2 lần); 96(2 lần); 43(2 lần); 78(2 lần); 41(1 lần); 44(1 lần); 35(1 lần); 84(1 lần); 03(1 lần); 63(1 lần); 94(1 lần); 93(1 lần); 40(1 lần); 54(1 lần); 31(1 lần); 38(1 lần); 48(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
36(1 lần); 23(1 lần); 55(1 lần); 20(1 lần); 12(1 lần); 06(1 lần); 80(1 lần); 39(1 lần); 83(1 lần); 17(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác