Thống kê theo ngày XSST

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Sóc Trăng thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
96(3 lần); 37(3 lần); 39(3 lần); 50(2 lần); 88(2 lần); 73(2 lần); 43(2 lần); 10(2 lần); 17(2 lần); 97(2 lần); 99(2 lần); 91(2 lần); 72(2 lần); 98(2 lần); 76(2 lần); 25(2 lần); 35(2 lần); 46(1 lần); 27(1 lần); 61(1 lần); 02(1 lần); 56(1 lần); 07(1 lần); 65(1 lần); 06(1 lần); 26(1 lần); 59(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
11(1 lần); 49(1 lần); 93(1 lần); 85(1 lần); 08(1 lần); 94(1 lần); 28(1 lần); 45(1 lần); 53(1 lần); 38(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác