Thống kê theo ngày XSLA

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Long An thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
11(3 lần); 13(3 lần); 19(3 lần); 89(2 lần); 41(2 lần); 22(2 lần); 45(2 lần); 74(2 lần); 10(2 lần); 81(2 lần); 21(2 lần); 75(2 lần); 39(2 lần); 82(2 lần); 25(2 lần); 36(2 lần); 46(1 lần); 04(1 lần); 95(1 lần); 17(1 lần); 00(1 lần); 40(1 lần); 14(1 lần); 15(1 lần); 48(1 lần); 61(1 lần); 31(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
86(1 lần); 26(1 lần); 92(1 lần); 96(1 lần); 35(1 lần); 08(1 lần); 84(1 lần); 79(1 lần); 66(1 lần); 87(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác