Thống kê theo ngày XSLA

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Long An thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
56(4 lần); 94(3 lần); 72(3 lần); 20(2 lần); 03(2 lần); 73(2 lần); 13(2 lần); 64(2 lần); 39(2 lần); 33(2 lần); 07(2 lần); 04(2 lần); 51(2 lần); 50(2 lần); 17(1 lần); 26(1 lần); 12(1 lần); 89(1 lần); 30(1 lần); 53(1 lần); 31(1 lần); 78(1 lần); 59(1 lần); 02(1 lần); 68(1 lần); 06(1 lần); 01(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
63(1 lần); 71(1 lần); 77(1 lần); 55(1 lần); 38(1 lần); 32(1 lần); 69(1 lần); 24(1 lần); 83(1 lần); 95(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác