Thống kê theo ngày XSHCM

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số TPHCM thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
13(5 lần); 95(3 lần); 45(3 lần); 03(3 lần); 06(3 lần); 60(3 lần); 68(3 lần); 22(2 lần); 10(2 lần); 30(2 lần); 41(2 lần); 42(2 lần); 43(2 lần); 00(2 lần); 78(2 lần); 14(2 lần); 79(2 lần); 35(1 lần); 97(1 lần); 53(1 lần); 51(1 lần); 98(1 lần); 65(1 lần); 28(1 lần); 62(1 lần); 27(1 lần); 11(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
96(1 lần); 05(1 lần); 72(1 lần); 94(1 lần); 15(1 lần); 54(1 lần); 59(1 lần); 02(1 lần); 63(1 lần); 64(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác