Thống kê theo ngày XSHCM

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số TPHCM thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
58(4 lần); 47(3 lần); 40(3 lần); 74(2 lần); 45(2 lần); 39(2 lần); 66(2 lần); 80(2 lần); 31(2 lần); 65(2 lần); 24(2 lần); 68(2 lần); 04(2 lần); 46(2 lần); 28(2 lần); 96(1 lần); 95(1 lần); 54(1 lần); 94(1 lần); 29(1 lần); 19(1 lần); 33(1 lần); 06(1 lần); 86(1 lần); 90(1 lần); 93(1 lần); 52(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
11(1 lần); 17(1 lần); 83(1 lần); 82(1 lần); 03(1 lần); 89(1 lần); 48(1 lần); 00(1 lần); 34(1 lần); 35(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác