Thống kê theo ngày XSHG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
75(5 lần); 09(3 lần); 13(3 lần); 88(2 lần); 00(2 lần); 90(2 lần); 57(2 lần); 27(2 lần); 23(2 lần); 84(2 lần); 44(2 lần); 83(2 lần); 78(2 lần); 65(2 lần); 07(2 lần); 26(2 lần); 58(1 lần); 30(1 lần); 25(1 lần); 81(1 lần); 50(1 lần); 55(1 lần); 67(1 lần); 08(1 lần); 85(1 lần); 72(1 lần); 80(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
21(1 lần); 56(1 lần); 74(1 lần); 45(1 lần); 19(1 lần); 11(1 lần); 39(1 lần); 03(1 lần); 61(1 lần); 48(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác