Thống kê theo ngày XSHG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
19(3 lần); 25(3 lần); 46(3 lần); 26(3 lần); 65(2 lần); 54(2 lần); 73(2 lần); 83(2 lần); 57(2 lần); 38(2 lần); 96(2 lần); 85(2 lần); 17(2 lần); 27(1 lần); 03(1 lần); 61(1 lần); 12(1 lần); 28(1 lần); 00(1 lần); 92(1 lần); 33(1 lần); 06(1 lần); 59(1 lần); 32(1 lần); 04(1 lần); 81(1 lần); 31(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
07(1 lần); 45(1 lần); 98(1 lần); 60(1 lần); 23(1 lần); 09(1 lần); 44(1 lần); 79(1 lần); 43(1 lần); 62(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác