Thống kê theo ngày XSHG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Hậu Giang thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
21(4 lần); 96(3 lần); 93(2 lần); 30(2 lần); 19(2 lần); 94(2 lần); 01(2 lần); 91(2 lần); 63(2 lần); 77(2 lần); 02(2 lần); 42(2 lần); 08(2 lần); 39(2 lần); 83(2 lần); 79(2 lần); 20(2 lần); 32(2 lần); 15(2 lần); 98(1 lần); 52(1 lần); 85(1 lần); 68(1 lần); 13(1 lần); 04(1 lần); 97(1 lần); 49(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
03(1 lần); 99(1 lần); 18(1 lần); 80(1 lần); 06(1 lần); 41(1 lần); 14(1 lần); 55(1 lần); 25(1 lần); 72(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác