Thống kê theo ngày XSDT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp thứ 2 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
59(4 lần); 74(3 lần); 76(3 lần); 42(3 lần); 00(3 lần); 53(3 lần); 52(2 lần); 60(2 lần); 02(2 lần); 99(2 lần); 22(2 lần); 06(2 lần); 50(2 lần); 11(2 lần); 67(2 lần); 83(2 lần); 26(2 lần); 68(2 lần); 85(1 lần); 63(1 lần); 61(1 lần); 01(1 lần); 12(1 lần); 95(1 lần); 56(1 lần); 16(1 lần); 44(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
73(1 lần); 19(1 lần); 79(1 lần); 13(1 lần); 47(1 lần); 94(1 lần); 97(1 lần); 39(1 lần); 54(1 lần); 14(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác