Thống kê theo ngày XSDT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp thứ 2 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
17(3 lần); 63(3 lần); 89(3 lần); 66(3 lần); 62(2 lần); 48(2 lần); 69(2 lần); 28(2 lần); 40(2 lần); 43(2 lần); 35(2 lần); 44(2 lần); 73(2 lần); 96(1 lần); 29(1 lần); 42(1 lần); 70(1 lần); 94(1 lần); 09(1 lần); 88(1 lần); 47(1 lần); 30(1 lần); 86(1 lần); 80(1 lần); 61(1 lần); 49(1 lần); 13(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
50(1 lần); 54(1 lần); 02(1 lần); 46(1 lần); 18(1 lần); 33(1 lần); 53(1 lần); 99(1 lần); 37(1 lần); 81(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác