Thống kê theo ngày XSDT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Tháp thứ 2 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
09(3 lần); 05(2 lần); 52(2 lần); 77(2 lần); 49(2 lần); 83(2 lần); 92(2 lần); 24(2 lần); 84(2 lần); 78(2 lần); 66(2 lần); 54(2 lần); 41(2 lần); 46(2 lần); 75(2 lần); 91(1 lần); 28(1 lần); 43(1 lần); 32(1 lần); 00(1 lần); 73(1 lần); 65(1 lần); 64(1 lần); 85(1 lần); 38(1 lần); 76(1 lần); 27(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
62(1 lần); 71(1 lần); 67(1 lần); 57(1 lần); 98(1 lần); 90(1 lần); 30(1 lần); 60(1 lần); 93(1 lần); 80(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác