Thống kê theo ngày XSDN

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
95(4 lần); 91(4 lần); 63(3 lần); 59(3 lần); 26(3 lần); 62(3 lần); 66(2 lần); 89(2 lần); 07(2 lần); 11(2 lần); 80(2 lần); 04(2 lần); 93(2 lần); 40(2 lần); 52(2 lần); 97(2 lần); 22(2 lần); 36(2 lần); 57(1 lần); 43(1 lần); 90(1 lần); 54(1 lần); 45(1 lần); 78(1 lần); 49(1 lần); 96(1 lần); 88(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
38(1 lần); 30(1 lần); 05(1 lần); 50(1 lần); 75(1 lần); 31(1 lần); 92(1 lần); 58(1 lần); 79(1 lần); 02(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác