Thống kê theo ngày XSDN

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
34(4 lần); 46(2 lần); 36(2 lần); 68(2 lần); 37(2 lần); 83(2 lần); 52(2 lần); 43(2 lần); 99(2 lần); 07(2 lần); 56(2 lần); 04(2 lần); 88(2 lần); 76(2 lần); 51(2 lần); 39(1 lần); 50(1 lần); 01(1 lần); 30(1 lần); 70(1 lần); 18(1 lần); 54(1 lần); 74(1 lần); 79(1 lần); 87(1 lần); 38(1 lần); 24(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
96(1 lần); 35(1 lần); 60(1 lần); 17(1 lần); 65(1 lần); 32(1 lần); 08(1 lần); 22(1 lần); 23(1 lần); 85(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác