Thống kê theo ngày XSDN

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đồng Nai thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
87(4 lần); 42(3 lần); 25(3 lần); 91(2 lần); 21(2 lần); 83(2 lần); 85(2 lần); 65(2 lần); 73(2 lần); 01(2 lần); 75(2 lần); 18(2 lần); 22(2 lần); 04(2 lần); 49(2 lần); 03(2 lần); 02(2 lần); 12(1 lần); 80(1 lần); 92(1 lần); 86(1 lần); 52(1 lần); 15(1 lần); 40(1 lần); 29(1 lần); 66(1 lần); 81(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
37(1 lần); 59(1 lần); 79(1 lần); 64(1 lần); 74(1 lần); 78(1 lần); 71(1 lần); 76(1 lần); 94(1 lần); 60(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác