Thống kê theo ngày XSDL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
83(5 lần); 52(3 lần); 12(3 lần); 69(3 lần); 48(3 lần); 73(3 lần); 09(3 lần); 93(2 lần); 62(2 lần); 45(2 lần); 31(2 lần); 84(2 lần); 37(2 lần); 87(2 lần); 40(2 lần); 79(2 lần); 32(2 lần); 44(2 lần); 50(2 lần); 39(2 lần); 54(1 lần); 43(1 lần); 61(1 lần); 41(1 lần); 20(1 lần); 71(1 lần); 21(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
22(1 lần); 66(1 lần); 42(1 lần); 97(1 lần); 74(1 lần); 98(1 lần); 51(1 lần); 88(1 lần); 13(1 lần); 68(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác