Thống kê theo ngày XSDL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
37(3 lần); 98(3 lần); 23(3 lần); 90(3 lần); 55(3 lần); 67(3 lần); 44(2 lần); 03(2 lần); 35(2 lần); 93(2 lần); 34(2 lần); 61(2 lần); 91(2 lần); 95(2 lần); 69(2 lần); 82(2 lần); 40(2 lần); 89(1 lần); 52(1 lần); 54(1 lần); 56(1 lần); 74(1 lần); 11(1 lần); 15(1 lần); 49(1 lần); 65(1 lần); 83(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
20(1 lần); 88(1 lần); 76(1 lần); 10(1 lần); 31(1 lần); 59(1 lần); 28(1 lần); 48(1 lần); 05(1 lần); 32(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác