Thống kê theo ngày XSDL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Đà Lạt chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
32(3 lần); 02(3 lần); 64(2 lần); 14(2 lần); 13(2 lần); 20(2 lần); 99(2 lần); 15(2 lần); 75(2 lần); 66(2 lần); 01(2 lần); 73(2 lần); 26(2 lần); 98(1 lần); 81(1 lần); 47(1 lần); 22(1 lần); 52(1 lần); 62(1 lần); 28(1 lần); 58(1 lần); 85(1 lần); 83(1 lần); 25(1 lần); 56(1 lần); 91(1 lần); 23(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
49(1 lần); 59(1 lần); 77(1 lần); 71(1 lần); 55(1 lần); 74(1 lần); 08(1 lần); 53(1 lần); 10(1 lần); 39(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác