Thống kê theo ngày XSCT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
65(3 lần); 02(3 lần); 87(3 lần); 61(3 lần); 24(3 lần); 14(2 lần); 63(2 lần); 91(2 lần); 43(2 lần); 71(2 lần); 56(2 lần); 80(2 lần); 92(2 lần); 49(2 lần); 59(2 lần); 64(1 lần); 16(1 lần); 28(1 lần); 37(1 lần); 06(1 lần); 54(1 lần); 13(1 lần); 81(1 lần); 46(1 lần); 45(1 lần); 31(1 lần); 00(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
86(1 lần); 50(1 lần); 25(1 lần); 76(1 lần); 20(1 lần); 34(1 lần); 95(1 lần); 79(1 lần); 18(1 lần); 69(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác