Thống kê theo ngày XSCT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
86(4 lần); 10(3 lần); 22(3 lần); 57(2 lần); 40(2 lần); 12(2 lần); 84(2 lần); 19(2 lần); 26(2 lần); 45(2 lần); 02(2 lần); 72(2 lần); 74(2 lần); 28(2 lần); 21(2 lần); 07(2 lần); 95(2 lần); 06(1 lần); 41(1 lần); 32(1 lần); 23(1 lần); 83(1 lần); 75(1 lần); 93(1 lần); 38(1 lần); 90(1 lần); 76(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
88(1 lần); 34(1 lần); 87(1 lần); 50(1 lần); 67(1 lần); 47(1 lần); 14(1 lần); 65(1 lần); 56(1 lần); 31(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác