Thống kê theo ngày XSCT

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Cần Thơ thứ 4 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
08(4 lần); 60(4 lần); 40(3 lần); 54(3 lần); 38(2 lần); 87(2 lần); 44(2 lần); 81(2 lần); 75(2 lần); 24(2 lần); 99(2 lần); 41(2 lần); 06(2 lần); 49(1 lần); 02(1 lần); 30(1 lần); 91(1 lần); 43(1 lần); 16(1 lần); 10(1 lần); 70(1 lần); 77(1 lần); 27(1 lần); 09(1 lần); 66(1 lần); 39(1 lần); 68(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
36(1 lần); 26(1 lần); 82(1 lần); 28(1 lần); 62(1 lần); 92(1 lần); 69(1 lần); 07(1 lần); 23(1 lần); 48(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác