Thống kê theo ngày XSBTH

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
02(3 lần); 37(3 lần); 13(2 lần); 43(2 lần); 18(2 lần); 11(2 lần); 52(2 lần); 38(2 lần); 79(2 lần); 12(2 lần); 54(2 lần); 68(2 lần); 93(2 lần); 27(2 lần); 88(2 lần); 65(2 lần); 46(1 lần); 90(1 lần); 36(1 lần); 67(1 lần); 01(1 lần); 80(1 lần); 04(1 lần); 05(1 lần); 61(1 lần); 87(1 lần); 85(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
71(1 lần); 49(1 lần); 41(1 lần); 56(1 lần); 21(1 lần); 53(1 lần); 40(1 lần); 78(1 lần); 10(1 lần); 92(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác