Thống kê theo ngày XSBTH

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
88(3 lần); 38(2 lần); 24(2 lần); 59(2 lần); 25(2 lần); 51(2 lần); 02(2 lần); 54(2 lần); 10(2 lần); 76(2 lần); 78(2 lần); 40(2 lần); 35(2 lần); 18(2 lần); 86(2 lần); 15(2 lần); 11(2 lần); 48(1 lần); 72(1 lần); 69(1 lần); 43(1 lần); 75(1 lần); 58(1 lần); 83(1 lần); 12(1 lần); 84(1 lần); 81(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
37(1 lần); 82(1 lần); 55(1 lần); 57(1 lần); 96(1 lần); 66(1 lần); 07(1 lần); 90(1 lần); 14(1 lần); 93(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác