Thống kê theo ngày XSBTH

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Thuận thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
44(3 lần); 53(2 lần); 09(2 lần); 26(2 lần); 22(2 lần); 97(2 lần); 70(2 lần); 17(2 lần); 60(2 lần); 23(2 lần); 78(2 lần); 71(1 lần); 91(1 lần); 46(1 lần); 15(1 lần); 64(1 lần); 00(1 lần); 93(1 lần); 14(1 lần); 35(1 lần); 07(1 lần); 29(1 lần); 21(1 lần); 67(1 lần); 30(1 lần); 69(1 lần); 06(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
72(1 lần); 16(1 lần); 37(1 lần); 96(1 lần); 45(1 lần); 47(1 lần); 08(1 lần); 42(1 lần); 51(1 lần); 98(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác