Thống kê theo ngày XSBP

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Phước thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
62(3 lần); 04(2 lần); 70(2 lần); 00(2 lần); 72(2 lần); 77(2 lần); 34(2 lần); 12(2 lần); 98(2 lần); 13(2 lần); 31(2 lần); 20(2 lần); 35(2 lần); 91(2 lần); 95(2 lần); 92(2 lần); 42(1 lần); 51(1 lần); 28(1 lần); 19(1 lần); 65(1 lần); 64(1 lần); 56(1 lần); 68(1 lần); 54(1 lần); 74(1 lần); 67(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
96(1 lần); 82(1 lần); 57(1 lần); 90(1 lần); 94(1 lần); 25(1 lần); 03(1 lần); 50(1 lần); 36(1 lần); 11(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác