Thống kê theo ngày XSBP

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Phước thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
00(4 lần); 67(3 lần); 51(3 lần); 06(2 lần); 20(2 lần); 77(2 lần); 72(2 lần); 98(2 lần); 73(2 lần); 94(2 lần); 21(2 lần); 84(2 lần); 66(2 lần); 99(2 lần); 10(2 lần); 28(2 lần); 68(2 lần); 52(2 lần); 81(2 lần); 62(1 lần); 95(1 lần); 83(1 lần); 70(1 lần); 26(1 lần); 11(1 lần); 38(1 lần); 12(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
85(1 lần); 39(1 lần); 19(1 lần); 32(1 lần); 53(1 lần); 33(1 lần); 90(1 lần); 71(1 lần); 60(1 lần); 43(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác