Thống kê theo ngày XSBP

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Phước thứ 7 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
29(4 lần); 31(3 lần); 44(3 lần); 23(2 lần); 75(2 lần); 18(2 lần); 78(2 lần); 34(2 lần); 82(2 lần); 38(2 lần); 54(2 lần); 33(2 lần); 89(2 lần); 26(2 lần); 64(1 lần); 04(1 lần); 43(1 lần); 12(1 lần); 09(1 lần); 06(1 lần); 99(1 lần); 40(1 lần); 48(1 lần); 24(1 lần); 07(1 lần); 65(1 lần); 85(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
21(1 lần); 36(1 lần); 57(1 lần); 30(1 lần); 83(1 lần); 28(1 lần); 45(1 lần); 77(1 lần); 00(1 lần); 60(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác