Thống kê theo ngày XSBD

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
75(3 lần); 99(3 lần); 11(3 lần); 33(3 lần); 95(2 lần); 56(2 lần); 65(2 lần); 07(2 lần); 22(2 lần); 51(2 lần); 80(2 lần); 40(2 lần); 20(2 lần); 77(2 lần); 67(2 lần); 84(2 lần); 41(1 lần); 73(1 lần); 14(1 lần); 93(1 lần); 69(1 lần); 62(1 lần); 55(1 lần); 36(1 lần); 78(1 lần); 45(1 lần); 00(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
57(1 lần); 61(1 lần); 24(1 lần); 35(1 lần); 87(1 lần); 59(1 lần); 94(1 lần); 05(1 lần); 28(1 lần); 58(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác