Thống kê theo ngày XSBD

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
21(3 lần); 65(3 lần); 73(3 lần); 14(3 lần); 22(2 lần); 43(2 lần); 01(2 lần); 19(2 lần); 38(2 lần); 88(2 lần); 16(2 lần); 39(2 lần); 92(2 lần); 47(2 lần); 10(2 lần); 58(2 lần); 79(1 lần); 99(1 lần); 13(1 lần); 74(1 lần); 46(1 lần); 93(1 lần); 49(1 lần); 76(1 lần); 90(1 lần); 09(1 lần); 81(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
27(1 lần); 06(1 lần); 72(1 lần); 84(1 lần); 35(1 lần); 86(1 lần); 32(1 lần); 78(1 lần); 77(1 lần); 97(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác