Thống kê theo ngày XSBD

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bình Dương thứ 6 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
83(5 lần); 04(4 lần); 49(3 lần); 38(3 lần); 05(2 lần); 80(2 lần); 25(2 lần); 89(2 lần); 26(2 lần); 29(2 lần); 59(2 lần); 91(2 lần); 60(2 lần); 53(2 lần); 22(2 lần); 34(2 lần); 43(2 lần); 69(1 lần); 79(1 lần); 41(1 lần); 55(1 lần); 86(1 lần); 63(1 lần); 18(1 lần); 13(1 lần); 73(1 lần); 71(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
00(1 lần); 44(1 lần); 76(1 lần); 57(1 lần); 87(1 lần); 46(1 lần); 68(1 lần); 51(1 lần); 47(1 lần); 23(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác