Thống kê theo ngày XSBTR

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bến Tre thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
26(3 lần); 55(3 lần); 66(3 lần); 06(3 lần); 22(2 lần); 24(2 lần); 17(2 lần); 01(2 lần); 83(2 lần); 90(2 lần); 29(2 lần); 27(2 lần); 79(2 lần); 57(2 lần); 19(2 lần); 44(2 lần); 62(1 lần); 78(1 lần); 96(1 lần); 88(1 lần); 36(1 lần); 86(1 lần); 97(1 lần); 52(1 lần); 63(1 lần); 02(1 lần); 71(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
14(1 lần); 32(1 lần); 21(1 lần); 42(1 lần); 81(1 lần); 46(1 lần); 37(1 lần); 31(1 lần); 49(1 lần); 76(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác