Thống kê theo ngày XSBTR

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bến Tre thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
52(4 lần); 65(3 lần); 77(3 lần); 11(3 lần); 09(2 lần); 58(2 lần); 69(2 lần); 40(2 lần); 59(2 lần); 10(2 lần); 36(2 lần); 98(2 lần); 35(2 lần); 99(2 lần); 82(2 lần); 07(1 lần); 49(1 lần); 30(1 lần); 21(1 lần); 01(1 lần); 56(1 lần); 04(1 lần); 46(1 lần); 76(1 lần); 87(1 lần); 62(1 lần); 75(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
14(1 lần); 34(1 lần); 27(1 lần); 79(1 lần); 33(1 lần); 15(1 lần); 78(1 lần); 61(1 lần); 92(1 lần); 26(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác