Thống kê theo ngày XSBTR

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bến Tre thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
50(5 lần); 05(2 lần); 46(2 lần); 61(2 lần); 25(2 lần); 53(2 lần); 34(2 lần); 67(2 lần); 26(2 lần); 72(2 lần); 82(2 lần); 68(2 lần); 16(2 lần); 54(2 lần); 81(2 lần); 84(2 lần); 86(2 lần); 95(1 lần); 22(1 lần); 35(1 lần); 37(1 lần); 57(1 lần); 78(1 lần); 62(1 lần); 52(1 lần); 38(1 lần); 55(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
43(1 lần); 94(1 lần); 21(1 lần); 40(1 lần); 66(1 lần); 96(1 lần); 65(1 lần); 99(1 lần); 04(1 lần); 76(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác