Thống kê theo ngày XSBL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
30(4 lần); 56(3 lần); 19(3 lần); 24(2 lần); 80(2 lần); 64(2 lần); 74(2 lần); 52(2 lần); 84(2 lần); 55(2 lần); 07(2 lần); 81(2 lần); 23(2 lần); 03(2 lần); 79(2 lần); 22(1 lần); 65(1 lần); 66(1 lần); 45(1 lần); 25(1 lần); 28(1 lần); 85(1 lần); 93(1 lần); 62(1 lần); 53(1 lần); 04(1 lần); 88(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
70(1 lần); 96(1 lần); 42(1 lần); 83(1 lần); 57(1 lần); 36(1 lần); 29(1 lần); 58(1 lần); 12(1 lần); 48(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác