Thống kê theo ngày XSBL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
38(4 lần); 03(3 lần); 95(3 lần); 21(3 lần); 11(2 lần); 65(2 lần); 14(2 lần); 23(2 lần); 32(2 lần); 42(2 lần); 17(2 lần); 09(2 lần); 99(2 lần); 73(2 lần); 43(2 lần); 08(2 lần); 55(1 lần); 79(1 lần); 80(1 lần); 00(1 lần); 05(1 lần); 46(1 lần); 59(1 lần); 68(1 lần); 48(1 lần); 61(1 lần); 56(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
01(1 lần); 13(1 lần); 78(1 lần); 63(1 lần); 45(1 lần); 52(1 lần); 20(1 lần); 25(1 lần); 88(1 lần); 64(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác