Thống kê theo ngày XSBL

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Thống kê theo tổng xổ số Bạc Liêu thứ 3 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
09(3 lần); 93(3 lần); 32(3 lần); 96(3 lần); 53(2 lần); 88(2 lần); 16(2 lần); 87(2 lần); 61(2 lần); 39(2 lần); 27(2 lần); 56(2 lần); 45(2 lần); 08(2 lần); 99(2 lần); 70(2 lần); 85(2 lần); 50(2 lần); 80(2 lần); 66(1 lần); 77(1 lần); 74(1 lần); 94(1 lần); 90(1 lần); 23(1 lần); 82(1 lần); 35(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
18(1 lần); 43(1 lần); 41(1 lần); 28(1 lần); 92(1 lần); 47(1 lần); 68(1 lần); 48(1 lần); 06(1 lần); 14(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác