Thống kê theo ngày XSAG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số An Giang thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
78(5 lần); 40(3 lần); 81(3 lần); 48(3 lần); 63(2 lần); 10(2 lần); 01(2 lần); 19(2 lần); 56(2 lần); 77(2 lần); 80(2 lần); 66(2 lần); 90(2 lần); 24(2 lần); 87(2 lần); 99(1 lần); 95(1 lần); 51(1 lần); 05(1 lần); 62(1 lần); 43(1 lần); 67(1 lần); 93(1 lần); 07(1 lần); 44(1 lần); 54(1 lần); 88(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
03(1 lần); 69(1 lần); 35(1 lần); 28(1 lần); 84(1 lần); 49(1 lần); 23(1 lần); 89(1 lần); 36(1 lần); 64(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác