Thống kê theo ngày XSAG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số An Giang thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
43(4 lần); 28(3 lần); 87(2 lần); 38(2 lần); 57(2 lần); 20(2 lần); 58(2 lần); 84(2 lần); 79(2 lần); 03(2 lần); 61(2 lần); 06(2 lần); 13(2 lần); 78(2 lần); 69(2 lần); 47(2 lần); 42(1 lần); 48(1 lần); 07(1 lần); 50(1 lần); 19(1 lần); 09(1 lần); 52(1 lần); 16(1 lần); 51(1 lần); 21(1 lần); 15(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
56(1 lần); 59(1 lần); 25(1 lần); 30(1 lần); 44(1 lần); 54(1 lần); 49(1 lần); 33(1 lần); 95(1 lần); 05(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác