Thống kê theo ngày XSAG

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:

Thống kê theo tổng xổ số An Giang thứ 5 trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
18(3 lần); 72(2 lần); 60(2 lần); 15(2 lần); 66(2 lần); 00(2 lần); 91(2 lần); 47(2 lần); 56(2 lần); 29(2 lần); 55(2 lần); 84(2 lần); 64(1 lần); 74(1 lần); 73(1 lần); 31(1 lần); 80(1 lần); 97(1 lần); 19(1 lần); 24(1 lần); 90(1 lần); 20(1 lần); 36(1 lần); 38(1 lần); 39(1 lần); 35(1 lần); 01(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
46(1 lần); 10(1 lần); 11(1 lần); 50(1 lần); 06(1 lần); 32(1 lần); 25(1 lần); 44(1 lần); 68(1 lần); 40(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác