Thống kê theo ngày XSMB

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
08(4 lần); 63(4 lần); 60(4 lần); 56(4 lần); 46(4 lần); 09(3 lần); 62(3 lần); 70(3 lần); 66(3 lần); 33(3 lần); 34(3 lần); 72(2 lần); 43(2 lần); 03(2 lần); 64(2 lần); 26(2 lần); 96(2 lần); 04(2 lần); 85(2 lần); 58(2 lần); 89(2 lần); 95(2 lần); 88(2 lần); 78(2 lần); 73(2 lần); 23(2 lần); 86(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
99(1 lần); 91(1 lần); 48(1 lần); 61(1 lần); 92(1 lần); 90(1 lần); 47(1 lần); 68(1 lần); 20(1 lần); 37(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác