Thống kê theo ngày XSMB

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
12(5 lần); 26(4 lần); 70(4 lần); 90(3 lần); 53(3 lần); 22(3 lần); 33(3 lần); 19(3 lần); 18(3 lần); 13(2 lần); 31(2 lần); 52(2 lần); 66(2 lần); 68(2 lần); 84(2 lần); 64(2 lần); 47(2 lần); 43(2 lần); 51(2 lần); 73(2 lần); 48(2 lần); 01(2 lần); 91(2 lần); 56(2 lần); 96(2 lần); 25(2 lần); 61(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
76(1 lần); 44(1 lần); 46(1 lần); 42(1 lần); 09(1 lần); 16(1 lần); 38(1 lần); 49(1 lần); 11(1 lần); 23(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác