Thống kê theo ngày XSMB

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc chủ nhật trong 4 tuần

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
36(5 lần); 42(4 lần); 20(4 lần); 05(4 lần); 21(3 lần); 96(3 lần); 02(3 lần); 71(3 lần); 28(3 lần); 64(3 lần); 26(2 lần); 03(2 lần); 01(2 lần); 70(2 lần); 22(2 lần); 51(2 lần); 98(2 lần); 95(2 lần); 46(2 lần); 50(2 lần); 08(2 lần); 32(2 lần); 52(2 lần); 91(2 lần); 72(2 lần); 87(2 lần); 65(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
80(1 lần); 37(1 lần); 76(1 lần); 62(1 lần); 18(1 lần); 09(1 lần); 39(1 lần); 73(1 lần); 44(1 lần); 60(1 lần);

Xem thêm thống kê theo ngày các tỉnh khác