Thống kê đầu đuôi loto XSTTH

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Huế 03/09/2022 - 02/12/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04/09/2022 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
05/09/2022 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
11/09/2022 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
12/09/2022 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18/09/2022 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
19/09/2022 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
25/09/2022 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
26/09/2022 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần
02/10/2022 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
03/10/2022 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
09/10/2022 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần
10/10/2022 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần
16/10/2022 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17/10/2022 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
23/10/2022 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
24/10/2022 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
30/10/2022 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
31/10/2022 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần
06/11/2022 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
07/11/2022 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
13/11/2022 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14/11/2022 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
20/11/2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
21/11/2022 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
27/11/2022 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
28/11/2022 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Huế 03/09/2022 - 02/12/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04/09/2022 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
05/09/2022 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
11/09/2022 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
12/09/2022 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
18/09/2022 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
19/09/2022 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
25/09/2022 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
26/09/2022 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
02/10/2022 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
03/10/2022 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
09/10/2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần
10/10/2022 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
16/10/2022 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17/10/2022 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
23/10/2022 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
24/10/2022 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
30/10/2022 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần
31/10/2022 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
06/11/2022 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần
07/11/2022 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
13/11/2022 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
14/11/2022 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
20/11/2022 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần
21/11/2022 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
27/11/2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
28/11/2022 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần