Thống kê đầu đuôi loto XSDNA

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Thống kê đầu Loto xổ số Đà Nẵng 24/12/2022 - 24/03/2023

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24/12/2022 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
28/12/2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
31/12/2022 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
04/01/2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
07/01/2023 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11/01/2023 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
14/01/2023 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
18/01/2023 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21/01/2023 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần
25/01/2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
28/01/2023 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
01/02/2023 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04/02/2023 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
08/02/2023 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần
11/02/2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần
15/02/2023 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
18/02/2023 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần
22/02/2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần
25/02/2023 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần
01/03/2023 3 lần 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
04/03/2023 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
08/03/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
11/03/2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần
15/03/2023 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
18/03/2023 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần
22/03/2023 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần

Thống kê đuôi Loto xổ số Đà Nẵng 24/12/2022 - 24/03/2023

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24/12/2022 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần
28/12/2022 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
31/12/2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
04/01/2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
07/01/2023 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần
11/01/2023 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần
14/01/2023 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
18/01/2023 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
21/01/2023 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
25/01/2023 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
28/01/2023 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
01/02/2023 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
04/02/2023 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
08/02/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
11/02/2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
15/02/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
18/02/2023 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
22/02/2023 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
25/02/2023 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
01/03/2023 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần
04/03/2023 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần
08/03/2023 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
11/03/2023 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
15/03/2023 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
18/03/2023 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần
22/03/2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần