Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSQB

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Quảng Bình

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
6
854033
5
115905
03
04
05
9
789845
06
07
08
09
3
971912
2
059075
10
11
12
3
050094
13
14
15
16
6
066088
5
419887
17
18
19
4
564059
20
21
22
23
8
259962
6
256397
24
25
26
3
395830
27
28
29
30
7
661707
31