Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSPY

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Phú Yên

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
5
508578
03
04
05
06
3
697730
5
001078
07
08
09
2
959593
10
11
12
13
9
465072
7
206361
14
15
16
6
422124
17
18
19
20
7
403234
0
918419
21
22
23
0
307019
24
25
26
27
9
605636
28
29
30
9
276645
31