Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSKH

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Khánh Hòa

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
8
313644
8
796653
9
139727
02
03
04
9
572718
05
1
478056
1
874783
06
07
08
4
735768
7
747598
5
805278
09
10
11
5
356096
12
7
647452
6
766924
13
14
15
2
416748
2
279575
5
931669
16
17
18
9
582736
19
3
612085
9
936909
20
21
22
6
344924
5
163641
6
995942
23
24
25
6
568906
26
4
533895
5
893750
27
28
29
0
703228
1
905856
30
31