Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDNO

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Đắk Nông

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
03
04
4
530068
9
571009
05
06
07
8
786826
08
09
10
11
1
564592
5
546932
12
13
14
8
061362
15
16
17
18
6
965588
5
464369
19
20
21
1
441074
22
23
24
25
1
479792
26
27
28
4
655931
29
30
31