Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBDI

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Bình Định

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
7
169189
8
253908
03
04
05
8
714799
06
07
08
09
8
817180
9
339581
10
11
12
1
707383
13
14
15
16
5
383641
5
725223
17
18
19
7
346270
20
21
22
23
7
204425
0
890900
24
25
26
8
097317
27
28
29
30
31