Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBDI

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Bình Định

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
5
607705
03
4
582304
5
506350
04
05
5
040287
06
5
601396
07
8
721744
08
09
1
232474
10
8
999180
0
069600
11
12
5
993623
13
9
483609
14
2
514084
15
16
17
6
397297
4
208286
18
19
2
050702
20
4
263295
21
5
841832
22
23
0
499819
24
9
439827
6
167560
25
26
7
660307
27
7
496870
28
8
588617
29
30
9
698427
31
5
617205