Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSST

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Sóc Trăng

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
3
915476
02
7
548561
3
124094
03
04
6
524151
05
2
471775
06
1
484901
07
08
6
826015
09
0
964437
8
876626
10
11
8
317171
12
3
101876
13
7
588189
14
15
9
554772
16
8
696899
9
116136
17
18
1
995365
19
1
515210
20
3
261003
21
22
8
793817
23
2
501693
7
216543
24
25
8
172208
26
8
934617
27
0
793591
28
29
9
779318
30
6
634197
31