Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSHG

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Hậu Giang

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
9
337190
02
7
252270
2
077193
03
04
0
894328
05
0
038400
9
498945
06
07
0
011646
08
2
506893
09
3
286358
10
11
7
479752
12
8
710517
2
768793
13
14
3
025549
15
16
9
340709
17
18
3
343594
19
1
946674
1
180438
20
21
2
048784
22
8
548053
23
8
123353
24
25
3
854130
26
4
696913
8
557499
27
28
7
434925
29
4
160222
30
1
755883
31