Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDN

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Đồng Nai

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
4
719540
02
6
110842
6
285088
03
04
5
033323
05
3
791049
06
3
191230
07
08
1
976738
09
9
573054
9
831036
10
11
7
376634
12
5
357187
13
5
027714
14
15
6
215188
16
6
758479
1
173447
17
18
0
117782
19
1
405165
20
8
907299
21
22
9
358145
23
9
816981
1
486901
24
25
2
693866
26
2
560402
27
1
171529
28
29
0
560146
30
7
446234
31