Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBTH

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Bình Thuận

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
5
895450
1
443538
03
04
05
6
822288
06
07
08
09
5
540896
2
644493
10
11
12
8
883853
13
14
15
16
2
441284
8
628599
17
18
19
9
495709
20
21
22
23
6
760133
4
767613
24
25
26
0
021982
27
28
29
30
31