Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBP

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Bình Phước

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
3
110449
02
7
948343
4
387404
03
04
7
189852
05
4
561331
5
642505
06
07
8
827262
08
3
123449
09
4
735286
10
11
6
702051
12
1
509410
2
843639
13
14
8
765353
15
16
7
576870
17
18
5
321950
19
9
086327
9
654027
20
21
2
426566
22
7
858025
23
3
459149
24
25
7
057234
26
4
144704
7
244634
27
28
4
977422
29
2
291711
30
3
198358
31