Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBTR

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số Bến Tre

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
8
684471
9
468527
02
03
5
360132
04
2
807857
05
5
413005
06
07
4
773777
08
9
090063
7
740034
09
10
8
531080
11
7
105961
12
8
883562
13
14
6
262224
15
2
948139
1
285856
16
17
6
986133
18
3
834776
19
1
991992
20
21
0
002582
22
8
489771
6
117651
23
24
3
683176
25
1
116165
26
0
937164
27
28
1
904065
29
9
865563
30
31
4
848313