Thống kê giải đặc biệt XSQT theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
93
706593
45
480645
03
04
05
00
373200
06
07
08
09
61
446761
93
773793
10
11
12
73
424873
13
14
15
16
87
622887
37
265537
17
18
19
48
349148
20
21
22
23
80
036980
93
554993
24
25
26
51
791751
27
28
29
30
30
504530
31