Thống kê giải đặc biệt XSQNA theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
03
77
587977
04
05
06
07
25
212225
22
634022
08
09
10
90
402190
11
12
13
14
80
157180
94
396194
15
16
17
32
452232
18
19
20
21
51
667951
17
713617
22
23
24
63
635363
25
26
27
28
02
200702
52
799052
29
30
31
52
156252