Thống kê giải đặc biệt XSPY theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
78
508578
03
04
05
06
30
697730
78
001078
07
08
09
93
959593
10
11
12
13
72
465072
61
206361
14
15
16
24
422124
17
18
19
20
34
403234
19
918419
21
22
23
19
307019
24
25
26
27
36
605636
28
29
30
45
276645
31