Thống kê giải đặc biệt XSNT theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
03
62
520062
56
807756
04
05
06
86
409386
07
08
09
10
29
294029
37
565937
11
12
13
28
640728
14
15
16
17
99
429399
55
795055
18
19
20
32
204032
21
22
23
24
28
867728
34
396334
25
26
27
82
284882
28
29
30
31
04
004504