Thống kê giải đặc biệt XSDNO theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
67
979467
02
03
04
68
530068
09
571009
05
06
07
26
786826
08
09
10
11
92
564592
32
546932
12
13
14
62
061362
15
16
17
18
88
965588
69
464369
19
20
21
74
441074
22
23
24
25
92
479792
83
282583
26
27
28
31
655931
29
30
31