Thống kê giải đặc biệt XSBDI theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
89
169189
08
253908
03
04
05
99
714799
06
07
08
09
80
817180
81
339581
10
11
12
83
707383
13
14
15
16
41
383641
23
725223
17
18
19
70
346270
20
21
22
23
25
204425
24
25
26
17
097317
27
28
29
30
31