Thống kê giải đặc biệt XSTV theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
03
56
670856
03
966303
04
05
06
66
209766
07
08
09
10
37
143237
69
226069
11
12
13
53
399953
14
15
16
17
41
686141
55
163655
18
19
20
60
622760
21
22
23
24
36
901336
25
26
27
96
723196
28
29
30
31