Thống kê giải đặc biệt XSST theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
92
595292
98
169898
02
03
04
65
713865
05
06
07
08
93
063393
26
286126
09
10
11
95
761195
12
13
14
15
18
511318
41
916741
16
17
18
68
003168
19
20
21
22
21
770121
20
113420
23
24
25
05
120705
26
27
28
29
30
31