Thống kê giải đặc biệt XSHCM theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số TPHCM theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
98
487998
03
04
67
970167
47
715547
05
06
96
144596
47
434547
07
71
825071
08
09
34
830434
10
11
73
977073
65
270765
12
13
25
511125
65
841165
14
65
105565
15
16
35
793235
17
18
93
901193
44
652444
19
20
31
643731
35
763435
21
86
483886
22
23
47
929647
24
25
14
369214
26
27
71
317971
28
78
153878
29
30
32
772132
31