Thống kê giải đặc biệt XSDT theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
77
909577
03
04
05
06
46
328646
40
376440
07
08
09
23
123923
10
11
12
13
67
883267
22
646022
14
15
16
00
288300
17
18
19
20
01
699101
17
665017
21
22
23
81
241081
24
25
26
27
88
545088
28
29
30
15
155515
31