Thống kê giải đặc biệt XSBTH theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
50
895450
38
443538
03
04
05
88
822288
06
07
08
09
96
540896
93
644493
10
11
12
53
883853
13
14
15
16
84
441284
99
628599
17
18
19
09
495709
20
21
22
23
33
760133
13
767613
24
25
26
82
021982
27
28
29
30
30
598430
31