Thống kê giải đặc biệt XSBP theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
08
406808
02
03
04
00
444500
23
988623
05
06
07
35
940535
08
09
10
11
95
301795
53
868753
12
13
14
80
392380
15
16
17
18
62
942562
31
443531
19
20
21
53
792253
22
23
24
25
38
106038
46
489646
26
27
28
43
235543
29
30
31