Thống kê giải đặc biệt XSBD theo tháng

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương theo tháng năm 2023

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
03
24
465624
92
602392
04
05
06
09
804309
07
08
09
10
88
268288
57
579157
11
12
13
36
530836
14
15
16
17
50
939750
56
466056
18
19
20
68
315368
21
22
23
24
60
097360
25
26
27
31
743731
28
29
30
31