Thống kê giải đặc biệt XSQNA theo đít

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam theo đít

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
3
201533
7
553277
02
03
8
229038
04
6
551746
05
7
598617
06
07
3
301923
08
4
909584
4
522984
09
10
5
952255
11
6
171036
12
5
554715
13
14
4
627474
15
8
756408
5
866455
16
17
6
224376
18
2
954332
19
8
301158
20
21
4
473744
22
4
599384
0
188130
23
24
3
821833
25
5
766745
26
9
153349
27
28
6
830046
29
3
300703
30
31
0
010580