Thống kê giải đặc biệt XSTN theo đít

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh theo đít

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
0
935770
03
1
321261
5
752915
04
05
0
516820
06
5
859725
07
5
159545
08
09
5
256115
10
4
569954
8
835558
11
12
3
784063
13
1
479371
14
6
815386
15
16
17
6
092286
4
819874
18
19
6
742156
20
5
902355
21
2
699642
22
23
0
363500
24
3
511623
3
792733
25
26
0
067150
27
9
607239
28
6
004186
29
30
6
711346
31
1
471391