Thống kê giải đặc biệt XSBD theo đít

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương theo đít

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
0
139570
1
996421
02
03
4
100164
04
7
539417
0
476410
05
06
9
751499
07
7
591477
08
0
124910
09
10
1
755621
11
3
604043
8
234348
12
13
6
391426
14
6
422796
15
3
441663
16
17
9
849019
18
3
870543
6
276576
19
20
7
492297
21
7
202497
22
1
962651
23
24
5
108205
25
1
213541
7
623717
26
27
3
993153
28
1
755821
29
1
820491
30
31