Thống kê giải đặc biệt XSQT theo đầu

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị theo đầu

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
9
706593
4
480645
03
04
05
0
373200
06
07
08
09
6
446761
9
773793
10
11
12
7
424873
13
14
15
16
8
622887
3
265537
17
18
19
4
349148
20
21
22
23
8
036980
24
25
26
5
791751
27
28
29
30
31