Thống kê giải đặc biệt XSDNO theo đầu

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông theo đầu

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
6
979467
02
03
04
6
530068
0
571009
05
06
07
2
786826
08
09
10
11
9
564592
3
546932
12
13
14
6
061362
15
16
17
18
8
965588
6
464369
19
20
21
7
441074
22
23
24
25
9
479792
8
282583
26
27
28
3
655931
29
30
31