Thống kê giải đặc biệt XSTV theo đầu

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh theo đầu

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
03
5
670856
0
966303
04
05
06
6
209766
07
08
09
10
3
143237
6
226069
11
12
13
5
399953
14
15
16
17
4
686141
5
163655
18
19
20
6
622760
21
22
23
24
3
901336
5
967050
25
26
27
9
723196
28
29
30
31
1
886216